ભારતીય માનક બ્યુરોમાં ભરતી, છેલ્લી તારીખ : 20-07-2023

ભારતીય માનક બ્યુરોમાં ભરતી, છેલ્લી તારીખ : 20-07-2023

ભારતીય માનક બ્યુરોમાં ભરતી : ભારતીય માનક બ્યુરો (BIS), ગ્રાહક બાબતો, ખાદ્ય અને જાહેર વિતરણ મંત્રાલય, સરકારના વહીવટી નિયંત્રણ હેઠળની …

Read more

Google ફ્રી કોર્સિસ - ઘરે બેસીને દર મહિને ₹1 લાખ સુધીની કમાણી કરો

Google ફ્રી કોર્સિસ – ઘરે બેસીને દર મહિને ₹1 લાખ સુધીની કમાણી કરો

Google ફ્રી કોર્સિસ –  આજની વધતી જતી સ્પર્ધામાં સારી કારકિર્દી બનાવવી એટલી સરળ નથી. આજના યુગમાં સારી નોકરી મેળવવા માટે માત્ર ડિગ્રી …

Read more